Available courses

Grundläggande kurs i delegering. Efter genom gången kurs med godkänt resultat kan du bygga på med delegering inom andra områden.