Kunskapstester online

Kunskapstester online

Våra pupulära kunskapstester som du fritt kan använda utan inloggning på sidan!

Studiematerial Delegeringar

Studiematerial Delegeringar

Här hittar du allt studiematerial du behöver för att klara din delegering.

Delegering Grundkurs 2021

Delegering Grundkurs 2021

I den här kursen går vi igenom olika delar som är viktigt vid delegering som t.ex. ansvar, giltighet och utformning.