Kunskapsprov

Kunskapsprov

Alla kunskapsproverna samlade under en och samma kurs.

Förberedelse inför delegering

Förberedelse inför delegering

Här kan du förbereda dig inför delegeringen inom olika områden: Delegering, Läkemedel, Basala hygienrutiner, ISBAR, Omvårdnad, Avvikelser, Ordinationshandlingar m.m.