Sjukvårdssvenska

Sjukvårdssvenska

Kurs och övningar i vanliga uttryck och fraser på svenska inom sjukvården. 

Förkunskapskrav: genomgången och godkänd kurs enligt Skolverkets SFI Svenska för invandrare.