Sjukvårdssvenska 2021

Sjukvårdssvenska 2021

Kurs och övningar i vanliga uttryck och fraser på svenska inom sjukvården. 

Förkunskapskrav: engelska