Ämnesdisposition

 • Introduktion


  Foto på en blomma

  Välkommen till grundkursen i Delegering!

  OBS: Ange koden "vinter2020" eller den kod som du fått av din arbetsgivare för att registrera dig på kursen.

  Här får du lära dig om vad delegering betyder och innebär för personal inom Hälso- och sjukvården.


  Nedan finns alla sektioner du behöver gå igenom för att klara kursen. Det finns allmänna genomgångar och prov som måste genomföras för att kursen ska vara komplett. Du ser en liten kryssruta till höger om varje delmoment som kryssas för när du tittat på en genomgång eller när du utfört ett prov. Kursen är klar när alla är ifyllda.

  Den här kursen är grunden till alla andra kurser. Du måste först ha genomgått den med godkänt resultat för att kunna få godkänt i andra kurser.

  Kursen består av följande delar:
  Del 1: Allmänt om delegering
  Del 2: Basala hygienrutiner
  Del 3: ISBAR
  Del 4: Avvikelser

  När du är färdig med den första delen kommer nästa del bli synligt och så vidare.

  Lycka till!

 • Del 1 Allmänt om delegering

  DelegeringHär går vi genom delegering rent allmänt så att du förstår vad en delegering innebär och vilka delar som ingår.

 • Del 2 Basala hygienrutiner

  Begränsad Tillgänglig om: Aktiviteten 1:3 Prov delegering är slutförd

  HygienVad innebär Basala Hygienrutiner och varför är det så viktigt att arbeta enligt dem? All personal inom hälso- och sjukvård skall arbeta enligt dessa riktlinjer eftersom erfarenheten visat att det minskar risken för smitta, både för dig själv och för vårdtagarna.

 • Del 3 ISBAR

  Begränsad Tillgänglig om: Aktiviteten 2: 2 Prov Basala Hygienrutiner är slutförd

  ISBARISBAR ger handfasta råd hur vi ska kommunicera inom hälso- och sjukvården.

 • Del 4 Avvikelser

  Begränsad Tillgänglig om: Aktiviteten 3:2 Prov ISBAR är slutförd

  AvvikelserAvvikelser är en viktig del i kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvård. Med deras hjälp kan vi lära av våra misstag och dra slutsatser om hur vi ska förbättra vården.

 • Övrigt