Komplikationer

Startsida: Delegering - Digitala kunskapsprov online
Kurs: Studiematerial Delegeringar
Bok: Komplikationer
Utskrivet av: Gästanvändare
Datum: måndag, 8 mars 2021, 04:36

Beskrivning

Fördjupning om komplikationer vid diabetes.

1. Högt blodsocker

Akuta komplikationer vid diabetes inkluderar hypoglykemi (lågt blodsocker), hyperglykemi (högt blodsocker) och ketoacidos som är en form av högt blodsocker.

Infektioner i kroppen kan ge både höga och låga blodsockervärden (oftast höga). Vinterkräksjuka och magsjuka har en snabbt uttorkande effekt och kan ge blodsockerfall om patienten ej får behålla vätska eller mat.

Kontakta alltid sjuksköterska vid dessa tillstånd.

Högt blodsocker (hyperglykemi)
Vid hyperglykemi har patienten för lite av bukspottskörtelns hormon insulin och sockerhalten blir därför för högt i blodet.

Det är inte alltid nödvändigt att behandla ett högt blodsockervärde akut. Patientens allmäntillstånd avgör detta tillsammans med vilken typ av diabetes de har och när på dygnet detta inträffar. Inträffar det sent på dagen måste man tänka på att natten är lång innan man ger extra medicin (detta beslutar sjuksköterska om).

De flesta känner ej av symtom vid glukos 10-15 mmol men ligger värdet uppemot eller över 20 mmol blir de framför allt trötta. Värden över 20 mmol skall alltid rapporteras till ansvarig sjuksköterska.

Orsaker till högt blodsocker

 • Infektion med eller utan feber (som till exempel förkylning eller urinvägsinfektion )
 • För lite injektioner eller mindre tabletter än ordinerat
 • Stress
 • Högt intag av kolhydrater eller socker
 • Kan vara en reaktion efter man haft väldigt lågt blodsocker. Då utsöndras glykogen från levern men effekten är ofta väldigt kortvarig och man kan få väldigt lågt blodsocker strax efter.

Symtom vid högt blodsocker

Symtomen kommer ofta smygande:

 • Trötthet/slöhet/sömnighet
 • Muntorrhet
 • Törst
 • Stora urinmängder
 • Aptitlöshet
 • Dimsyn
 • Illamående
 • Patienten tar djupa andetag
 • Buksmärtor

Åtgärder vid högt blodsocker
Ta alltid kontakt med ansvarig sjuksköterska och invänta instruktioner.

Är personen omtöcknad eller har sänkt vakenhetsgrad skall du alltid ringa 112.

2. Ketoacidos

Ketoacidos är en form av hyperglykemi (högt blodsocker) som utvecklas när kroppen ej får sin energi från glukos utan istället börjar förbränna fettceller med frisättning av syror (ketoner).

Symtomen är de samma som vid hyperglykemi (högt blodsocker) tillsammans med:

 • Kräkningar
 • Omtöckning
 • Sänkt vakehetsgrad
 • Acetondoftande andedräkt
Kontakta alltid sjuksköterska vid dessa symtom!

3. Lågt blodsocker

Lågt blodsocker (hypoglykemi)
Lågt blodsocker kallas även för "insulinkänning" och innebär att patienten har för lågt blodsockervärde i blodet. Både insulinbehandlade som tablettbehandlade diabetiker kan få hypoglykemi och symtomen varierar från person till person.

Gränsvärdet för insulinkänning är olika för olika personer men ett riktvärde är att alltid kontakta ansvarig sjuksköterska vid värden på 5 mmol eller lägre.

Hamnar blodsockervärdet för lågt (2-4 mmol) kan patienten svimma.

Orsaker till lågt blodsocker


Dessa kan vara en eller flera:

 • Pågående infektion (som till exempel urinvägsinfektion )
 • Ätit för lite mat
 • Försenad måltid
 • Mer motion än vanligt
 • Alkoholkonsumtion
 • För mycket diabetesmedicin


Symtom vid lågt blodsocker

Patienten har ofta en eller flera av följande symtom:

 • Trötthet
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Svettningar
 • Darrighet eller skakningar
 • Hungerkänslor
 • Irritabilitet (ofta förekommande!)
 • Oro, ängslan
 • Förvirring
 • Hjärtklappning
 • Blekhet
 • Akut synstörning
 • Neurologiska symtom (bortfall som vid stroke eller domningar)
 • Kramper
 • Medvetslöshet


Åtgärder vid lågt blodsocker

Åtgärder hos en vaken person:

 • Ge ett glas mjölk och en smörgås gjort på just bröd
 • Ett glas juice eller söt saft eller läsk (inga lightprodukter)
 • Ge ett par skedar honung eller sirap
 • 2-4 druvsockertabletter eller sockerbitar
 • Detta kan upprepas efter cirka 10 minuter om personen ej känner sig bättre.

Kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och lämna aldrig patienten ensam.

Vid sänkt medvetande:

 • Lägg personen på sidan för att minska risken för att något hamnar i luftstrupen (som till exempel kräkning eller något de har i munnen)
 • Smula sönder en druvsockertablett eller sockerbit och lägg under läppen eller tungan
 • Lägg honung eller sirap under läppen eller tungan
 • Ring 112 och därefter ansvarig sjuksköterska
 • Lämna aldrig patienten ensam
 • Ge aldrig tabletter eller läkemedel från penna.

4. Sena komplikationer

Diabetes kan på sikt skada de små och stora blodkärlen och även nerverna i kroppen.

Skador i de små kärlen kan leda till:

 • Skador i ögonen med försämrad syn som följd
 • Skador i njurarna
 • Nedsatt känsel i huden, framför allt i fötter

Skador på de stora kärlen kan ge samma symtom som vid åderförkalkning:

 • Kärlkramp
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke

Dessa problem kan medföra problem med fötter, stelhet och värk i leder, nedsatt känsel, magproblem, tandlossning och försämrad sexuell funktion.

Vårdåtgärder för att förebygga risken för sena komplikationer
Genom att vara uppmärksam på förändringar i patientens allmäntillstånd kan man förbygga att problem uppstår. Det är alltid enklare att förebygga INNAN än att åtgärda problem EFTER de uppstått.

Fötter

 • Kontrollera alltid fötter vid ADL som vid på- och avklädning eller vid duschning.
 • Se till att det är torrt mellan tår
 • Smörj in fötterna med mjukgörande salva
 • Använd fotriktiga skor som inte klämmer eller trycker
 • Vänd strumpor ut och in för att få sömmen på utsidan så inget tryck förekommer mot huden

Munhälsa
Diabetiker har lättare för att få problem med slemhinnan i munnen och tandköttet. De kan få tandlossning, svampinfektioner (torsk) och muntorrhet.

Påminn alltid om eller hjälp till vid tandborstning.