Genomgång av delegering

Här går vi genom delegeringens olika delar och förklarar vad de innebär.

Exempel på uppgifter som kan delegeras inom hälso- och  sjukvården:

 • Administrera (överlämna) ordinerat läkemedel som iordningställts genom dosdispensering av Apotek (Apodos)
 • Administrera läkemedel som iordningställts av sjuksköterska och som inte är avsett för injektion, exempelvis i dosett
 • Administrera ordinerat läkemedel ur originalförpackning som inte är avsett för injektion:
  • Tablett, brustablett, resoriblett, mixtur, stolpiller, spray, klysma, rektiol, läkemedelsplåster, vagitorier, ögon- och örondroppar, läkemedel för utvärtes bruk (salva, kräm och gel), inhalationspulver/lösning
 • Iordningsställa (ta fram, uppmäta) och administrera vid behovsmedicin enligt ordination
 • Iordningsställa och administrera injektion med läkemedelspenna vid stabilt p-glucosvärde
 • Utbyte av patientens dosrecept
 • Utbyte av signeringslista
 • Kontroll av p-glucos
 • Såromläggning enligt instruktion av sjuksköterska
 • Lindning av ben
 • KAD spolning och omkuffning
 • Kontroll av puls, blodtryck och temp
 • Byte av uribag vid urostomi
 • Stomiskötsel: byte av stomiplatta och stomipåse
 • Sugning av munhåla och övre del av trachealtub
 • Byte av mask/grimma
 • Sondmatning via peg/Witzelfistel/MicKey (ska delegeras för enskild patient med namn och personnummer)
 • RIK (ren intermittent kateterisering) ska delegeras för enskild patient med namn och personnummer
 • Administrera Ketoganspruta (ska delegeras för enskild patient med namn och personnummer)
 • Övrigt efter överenskommelse med MAS