Genomgång av delegering

Här går vi genom delegeringens olika delar och förklarar vad de innebär.

Beslut om delegering ska vara skriftligt och innehålla delegeringsmottagarens namn och personnummer. Beslutet ska också innehålla under vilken tidsperiod delegeringen är giltig. Ett delegeringsbeslut ska sparas oftast i tio år efter att delegeringens giltighetstid har gått ut (det kan finnas lokala avvikelser om hur länge dessa skall sparas).

Delegringsbeslutet skall skrivas under av både den som delegerar och den som tar emot delegeringen.