Genomgång av delegering

Här går vi genom delegeringens olika delar och förklarar vad de innebär.

Delegeringsbeslutet upphör att gälla:

  • När uppgiftsmottagarens anställning upphör.
  • När den hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdat delegeringen har slutat sin anställning eller bytt enhet.
  • Vid tjänstledighet och sjukskrivning längre än tre månader.
  • Delegeringen kan återkallas om uppgifterna inte sköts på rätt sätt.