Diabetes

Fördjupning i sjukdomen diabetes och glukos.

1. Sjukdomen Diabetes

Diabetes mellitus, vanligtvis kallat "diabetes" i dagligt tal eller "sockersjuka" är en endokrin sjukdom där mängden glukos (socker) i blodet är förhöjt. Man mäter halten av glukos i blodet genom att ta ett P-glukos och det finns flera olika sätt att mäta det på. Normalt har man 4,0-6,0 mmol glukos i blodet innan man ätit något men vid diabetes brukar värdena ligga omkring 7,0-12,0 mmol innan måltid.

De vanligaste formerna av diabetes kallas typ 1 och typ 2.

Diabetes Typ 1
Vid diabetes Typ 1 tillverkar kroppens bukspottkörtel en väldigt liten mängd av hormonet insulin eller ingen mängd alls.

Typ 1 innebär en livslång behandling med injektioner med insulin.

Diabetes Typ 2
Vid typ 2 är förmågan att producera insulin i bukspottkörteln inte helt borta. Bukspottkörtelns celler producerar inte tillräcklig mängd eller så är cellernas känslighet för insulin nedsatt.

Ärftlighet, inaktivitet och/eller felaktig kost kan spela en viktig roll vid utvecklingen av Typ 2.

Vad är glukos?
Glukos är kroppens energi och det tillförs genom föda. När vi äter mat med proteiner, fett och kolhydrater bryter magtarmkanalen ned dessa till mindre beståndsdelar med hjälp av olika enzymer.

När födan kommer ner i tarmarna omvandlas framför allt kolhydrater till glukos och den kan därefter transporteras ut till kroppens alla celler via blodkärlen för att ge dem den energi de behöver.