Blodsocker

Fördjupning om blodsocker.

1. Blodsocker

Kroppens bukspottkörtel tillverkar hormonet insulin som behövs vid energiupptag.

När födan omvandlats till bland annat glukos transporteras det till kroppens celler med hjälp av blodsystemet. För att cellerna skall kunna tillgodogöra sig energin måste de kunna "släppa in" glukoset. Insulin är denna "nyckel" som cellerna behöver för att kunna ta upp glukos.

Vid diabetes är produktionen av insulin obefintlig eller minskad och det leder till att sockret stannar kvar i blodomloppet och ger högt blodsockervärde.
Har man som diabetiker fått i sig för mycket läkemedel med insulin eller för lite mat sjunker istället blodsockermängden i blodet och ger ett lågt blodsockervärde.

Vi pratar mer om högt och lågt blodsocker i avsnittet för komplikationer.

Kontroll av blodsocker
Det finns många olika sätt att kontrollera blodsocker och patienten skall ha sin egna blodsockermätare. Samma sak gäller hur ofta det skall ske och det skall framgå av vårdplanen. Mätaren skall förvaras i rumstemperatur och mätstickorna skall förvaras i originalburk utan risk för fukt.

Det kan finnas anledning att kontrollera blodsocker vid andra tillfällen också:

 • Infektion eller feber
 • Förvirring
 • Oro/ängslan
 • Sänkt uppmärksamhet
 • Onormal trötthet
 • Sluddrigt tal, förlamning eller domningar
 • Kramper/medvetslöshet
 • Kräkningar och/eller diarré
 • Buksmärtor

Innan du tar prov:

 • Tvätta och sprita händer (basala hygienrutiner)
 • Ta på handskar
 • Torka av fingret med kompress och säkerställ att fingret är rent och torrt
 • Använd lancett som finns hos vårdtagaren
 • Stick vid sidan av fingertoppen på pekfinger eller långfinger, skifta finger för att undvika obehag
 • Tryck försiktigt ut en droppe blod
 • Torka bort första droppen
 • Placera spetsen på teststickan mot bloddroppen så den fylls väl
 • Torka av blodet och sätt på plåster
 • För in värdet på signeringslistan för kontroll av blodsockervärden

Informera sjuksköterskan om något skulle avvika från det normala.