Injektionsteknik

Fördjupning kring injektionsteknik.

1. Val av injektionsställe och teknik

Insulinet behöver injiceras i underhudsfettet där det kan absorberas i jämn takt. De vanligaste ställena är:

 • Magen (på sidorna av naveln)
 • Fram och utsida lår
 • Skinkornas övre, yttre del
Injektionsställen på kroppen
Här ovan ser du de vanligaste platserna man ger insulin på.

Dessa områden ligger långt från nerver, leder och större blodkärl. Val av område skall framgå av vårdplanen. Blodcirkulationen på olika platser på kroppen påverkar hur insulinet tas upp och platsen för insulingivning är personlig och bestäms av patienten i samråd med ansvarig läkare.

Tänk på att aldrig sticka vid samma ställe, flytta platsen du ger insulinet från sida till sida av kroppen eller några centimeter åt något håll. Ge aldrig i skadad hud.

Använda läkemedelspenna

 • Basala hygienrutiner gäller
 • Skriftlig ordination (läkemedelslista ) skall finnas och följas
 • Signeringslistor är EJ ordinationshandling
 • Kontrollera att det är rätt person, namn och personnummer, rätt tid
 • Kontrollera signeringslistan så att dosen ej är given tidigare för samma tillfälle
 • Fråga hur patienten känner sig
 • Signera EFTER att du gett ordinerad insulindos

Vid förändring av patientens allmäntillstånd kontrollera blodsocker och kontakta sjuksköterskan:

 • Feber
 • Illamående
 • Irritation
 • Svettningar
 • Törst
 • Oro/ängslan
 • Onormal trötthet

Tveka aldrig att kontakta sjuksköterska om du känner dig osäker på något moment. Som personal är du ansvarig att rapportera avvikelser.

Fettknölar

Om man ger insulin på samma plats under en längre tid bildas fettknölar under huden. Blodcirkulationen i en fettknöl är väldigt nedsatt jämfört med vanligt underhudsfett så om insulinet ges i en fettknöl riskerar patienten att få för höga värden av blodsocker.

För att undvika fettknölar behöver man, i samråd med patienten, skapa ett schema. Här nedan ser du exempel på hur det kan se ut.

Veckoplanering

Veckoplanering 2