Behandling

Fördjupning om behandling vid diabetes.

1. Behandling vid diabetes

Syftet med behandling vid diabetes är att göra ämnesomsättningen så normal som möjligt och skapa en så jämn kurva av blodsockret som möjligt tillsammans med att anpassa behandlingen efter personens liv.

Behandlingen handlar ej bara om läkemedel utan även medvetenhet om sjukdomen, motion och kost.

Kost
Både sammansättningen och fördelning av måltider över dygnet spelar en viktig roll vid diabetes.

En jämn fördelning av måltider innebär tre (3) huvudmål och två till tre mellanmål per dag. Fördelningen ger en lämplig rytm över dygnet och motverkar toppar och dalar i blodsockervärdet.

Sammansättningen av måltidernas innehåll påverkar hur snabbt kroppen bryter ned komponenterna till glukos . En diabetiker kan äta en vanlig allsidig kost och det är viktigt att ta hänsyn till personens egen livsrytm och livsstil.

Fibrer bryts ned långsamt i magtarmkanalen och ger en jämnare fördelning av glukos över dygnet. Fibrer finns i grönsaker, gryn, frukt, bär och grovt bröd.

Fett ger energi som kroppen behöver.

Protein är musklernas byggstenar och hjälper till att sänka blodsockret och ger en mättnadskänsla som håller länge.

Vatten är bästa måltidsdrickan, andra drycker innehåller ofta socker av olika slag.

Kolhydrater omvandlas till sockerarter i kroppen och intas helst tillsammans med ovanstående komponenter för att göra upptaget av glukos långsammare.

Alkohol har en blodsockersänkande effekt och intas helst tillsammans med mat och i måttliga mängder.

Motion
Motion innebär inte nödvändigtvis att man drar på sig gympaskor och ger sig ut för att springa. Att vara igång under dagen och utföra aktiviteter man är van vid sedan tidigare kan vara fullt tillräckligt.

Kroppen påverkas positivt på många sätt av motion:

 • Cellernas känslighet för insulinet ökar
 • Andningen förbättras
 • Blodcirkulationen ökas
 • Blodsockerbalansen blir mer jämn
 • Ökad muskelmassa
 • Bättre balans (mindre risk för fall)
 • Sänkt blodtryck
 • Ökat välbefinnande

Rör man sig mer än man brukar nån dag kan det finnas anledning att kontrollera blodsockret lite extra eftersom det kan sänka nivån av glukos i blodet.

Medicin
Läkemedel vid diabetes avser både tabletter och olika sorters insulininjektioner.

Insulinspenna
Dosen på läkemedelspennan anpassas individuellt och ges en till flera gånger per dag och det är viktigt att följa läkarens ordination.

 • Basinsulin - Brukar uppdelas i långverkande (effekt 16-28 timmar) och medellångverkande (effekt 10-24 timmar). Dessa ges vanligtvis en eller två gånger per dag.
 • Blandinsulin - Ger effekt inom 15-20 minuter och har störst effekt mellan 30 minuter till 12 timmar efter administrering. Dessa ges vanligtvis 2 gånger per dag, till frukost och middag. Blandläkemedel är en kombination av snabbverkande och medellångverkande.
 • Måltidsinsulin - Det finns både snabbverkande och direktverkande och ges vanligtvis 3-4 gånger per dag. Direktverkande verkar ungefär i 5 timmar. Snabbverkande verkar under cirka 5-10 timmar. Måltidsläkemedel ges i samband med måltider och det är viktigt att patienten äter inom 30 minuter efter injektion.

Tabletter
Tablettbehandlingen vid diabetes varierar beroende på syfte med behandlingen. Det kan vara att:

 • Minska hormonresistensen
 • Minska sockerupptaget från tarmen
 • Öka den egna produktionen av bukspottskörtelns hormon
 • Minska glukosproduktionen i levern
 • Öka glukosupptaget i muskulaturen

Förvaring av läkemedel
Förvaring av använd läkemedelspenna skall ske i rumstemperatur. Skriv upp datum för första injektionen och pennan med är hållbar i 4 veckor. Undvik att förvara pennan där den kan utsättas för starkt solljus. Förvara den mörkt, i till exempel skåp avsett för mediciner.

Oanvända läkemedelspennor förvaras i kylskåp, vanligast är att de förvaras i kylskåpsdörren för att undvika att insulinet blir fryst. Insulin som blivit fryst skall kasseras.

Kassera avfall
Avfall efter läkemedelspennor skall slängas i särskilda behålla avsedda för detta. Viktigt att alltid slänga allt stickande material direkt i behållaren.

Behållaren ska sedan förslutas med medföljande lock och det är viktigt att aldrig öppna en stängd burk.