Komplikationer

Fördjupning om komplikationer vid diabetes.

1. Högt blodsocker

Akuta komplikationer vid diabetes inkluderar hypoglykemi (lågt blodsocker), hyperglykemi (högt blodsocker) och ketoacidos som är en form av högt blodsocker.

Infektioner i kroppen kan ge både höga och låga blodsockervärden (oftast höga). Vinterkräksjuka och magsjuka har en snabbt uttorkande effekt och kan ge blodsockerfall om patienten ej får behålla vätska eller mat.

Kontakta alltid sjuksköterska vid dessa tillstånd.

Högt blodsocker (hyperglykemi)
Vid hyperglykemi har patienten för lite av bukspottskörtelns hormon insulin och sockerhalten blir därför för högt i blodet.

Det är inte alltid nödvändigt att behandla ett högt blodsockervärde akut. Patientens allmäntillstånd avgör detta tillsammans med vilken typ av diabetes de har och när på dygnet detta inträffar. Inträffar det sent på dagen måste man tänka på att natten är lång innan man ger extra medicin (detta beslutar sjuksköterska om).

De flesta känner ej av symtom vid glukos 10-15 mmol men ligger värdet uppemot eller över 20 mmol blir de framför allt trötta. Värden över 20 mmol skall alltid rapporteras till ansvarig sjuksköterska.

Orsaker till högt blodsocker

 • Infektion med eller utan feber (som till exempel förkylning eller urinvägsinfektion )
 • För lite injektioner eller mindre tabletter än ordinerat
 • Stress
 • Högt intag av kolhydrater eller socker
 • Kan vara en reaktion efter man haft väldigt lågt blodsocker. Då utsöndras glykogen från levern men effekten är ofta väldigt kortvarig och man kan få väldigt lågt blodsocker strax efter.

Symtom vid högt blodsocker

Symtomen kommer ofta smygande:

 • Trötthet/slöhet/sömnighet
 • Muntorrhet
 • Törst
 • Stora urinmängder
 • Aptitlöshet
 • Dimsyn
 • Illamående
 • Patienten tar djupa andetag
 • Buksmärtor

Åtgärder vid högt blodsocker
Ta alltid kontakt med ansvarig sjuksköterska och invänta instruktioner.

Är personen omtöcknad eller har sänkt vakenhetsgrad skall du alltid ringa 112.