Komplikationer

Fördjupning om komplikationer vid diabetes.

3. Lågt blodsocker

Lågt blodsocker (hypoglykemi)
Lågt blodsocker kallas även för "insulinkänning" och innebär att patienten har för lågt blodsockervärde i blodet. Både insulinbehandlade som tablettbehandlade diabetiker kan få hypoglykemi och symtomen varierar från person till person.

Gränsvärdet för insulinkänning är olika för olika personer men ett riktvärde är att alltid kontakta ansvarig sjuksköterska vid värden på 5 mmol eller lägre.

Hamnar blodsockervärdet för lågt (2-4 mmol) kan patienten svimma.

Orsaker till lågt blodsocker


Dessa kan vara en eller flera:

  • Pågående infektion (som till exempel urinvägsinfektion )
  • Ätit för lite mat
  • Försenad måltid
  • Mer motion än vanligt
  • Alkoholkonsumtion
  • För mycket diabetesmedicin


Symtom vid lågt blodsocker

Patienten har ofta en eller flera av följande symtom:

  • Trötthet
  • Yrsel
  • Huvudvärk
  • Svettningar
  • Darrighet eller skakningar
  • Hungerkänslor
  • Irritabilitet (ofta förekommande!)
  • Oro, ängslan
  • Förvirring
  • Hjärtklappning
  • Blekhet
  • Akut synstörning
  • Neurologiska symtom (bortfall som vid stroke eller domningar)
  • Kramper
  • Medvetslöshet


Åtgärder vid lågt blodsocker

Åtgärder hos en vaken person:

  • Ge ett glas mjölk och en smörgås gjort på just bröd
  • Ett glas juice eller söt saft eller läsk (inga lightprodukter)
  • Ge ett par skedar honung eller sirap
  • 2-4 druvsockertabletter eller sockerbitar
  • Detta kan upprepas efter cirka 10 minuter om personen ej känner sig bättre.

Kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och lämna aldrig patienten ensam.

Vid sänkt medvetande:

  • Lägg personen på sidan för att minska risken för att något hamnar i luftstrupen (som till exempel kräkning eller något de har i munnen)
  • Smula sönder en druvsockertablett eller sockerbit och lägg under läppen eller tungan
  • Lägg honung eller sirap under läppen eller tungan
  • Ring 112 och därefter ansvarig sjuksköterska
  • Lämna aldrig patienten ensam
  • Ge aldrig tabletter eller läkemedel från penna.