Komplikationer

Fördjupning om komplikationer vid diabetes.

4. Sena komplikationer

Diabetes kan på sikt skada de små och stora blodkärlen och även nerverna i kroppen.

Skador i de små kärlen kan leda till:

 • Skador i ögonen med försämrad syn som följd
 • Skador i njurarna
 • Nedsatt känsel i huden, framför allt i fötter

Skador på de stora kärlen kan ge samma symtom som vid åderförkalkning:

 • Kärlkramp
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke

Dessa problem kan medföra problem med fötter, stelhet och värk i leder, nedsatt känsel, magproblem, tandlossning och försämrad sexuell funktion.

Vårdåtgärder för att förebygga risken för sena komplikationer
Genom att vara uppmärksam på förändringar i patientens allmäntillstånd kan man förbygga att problem uppstår. Det är alltid enklare att förebygga INNAN än att åtgärda problem EFTER de uppstått.

Fötter

 • Kontrollera alltid fötter vid ADL som vid på- och avklädning eller vid duschning.
 • Se till att det är torrt mellan tår
 • Smörj in fötterna med mjukgörande salva
 • Använd fotriktiga skor som inte klämmer eller trycker
 • Vänd strumpor ut och in för att få sömmen på utsidan så inget tryck förekommer mot huden

Munhälsa
Diabetiker har lättare för att få problem med slemhinnan i munnen och tandköttet. De kan få tandlossning, svampinfektioner (torsk) och muntorrhet.

Påminn alltid om eller hjälp till vid tandborstning.