Fördjupning läkemedel

7. Delbarhetsinformation

De tolv standardformuleringarna i FASS är:

 • Sväljes hela
 • Kan delas
 • Får inte delas
 • Kan krossas
 • Får inte krossas
 • Kan tuggas
 • Får inte tuggas
 • Kan lösas upp
 • Får inte lösas upp
 • Kan öppnas (kapslar)
 • Får inte öppnas (kapslar)
 • Delbarhetsinformation saknas
Information om delbarhet hittas enklast på Fass.se:
Bild från Fass.se
Region Skåne har även utvecklat en utmärkt sida som heter "Stöd vid läkemedelshantering" där du kan hitta information om man får krossa eller dela en medicin.