Källor & Länkar

Nyttiga länkar till andra sidor och källor.


        
 
URL:
Namn:
Tags:
Author first name:
Author surname:

Vårdhandboken: Orsaker till förstoppningPalliativt Utvecklingscentrum: Webbutbildning i Palliativ vårdVårdhandboken: Principer vid kateterisering

SKL: SBAR