Lagar, föreskrifter och förordningar

Lagar, föreskrifter och förordningar som är relevanta vid delegering.

Separata grupper: Alla deltagare

        
 
URL:
Namn:
Tags:
Author first name:
Author surname:


Lex Maria och Lex Sarah
- Källa: Vårdhandboken

Läkemedelslag (2015:315)
- Källa: Sveriges RiksdagPatientdatalag (2008:355)
- Källa: Sveriges Riksdag

Patientlagen (2014:821)
- Källa: Sveriges Riksdag

Patientsäkerhetsförordning (2010:1369)
- Källa: Sveriges Riksdag

Patientsäkerhetslag (2010:659)
- Källa: Sveriges Riksdag