Källor & Länkar

Nyttiga länkar till andra sidor och källor.


        
 
URL:
Namn:
Tags:
Author first name:
Author surname:


Källa: Royal College of Nursing
Länk: Accountability and delegation
Källa: Vårdhandboken
Länk: Ankeltrycksindex
Källa: Socialstyrelsen
Länk: Arbetsuppgifter A-Ö
Källa: Folkhälsomyndigheten
Länk: Att förebygga vårdrelaterade infektioner


Källa: 1177.se
Länk: Avföringsprov


Källa: Vårdhandboken
Länk: Basal och preventiv omvårdnad


Källa: Socialstyrelsen
Länk: Basala hygienrutiner