Källor & Länkar

Nyttiga länkar till andra sidor och källor.


        
 
URL:
Namn:
Tags:
Author first name:
Author surname:Royal College of Nursing: Accountability and delegation

Vårdhandboken: Ankeltrycksindex

Socialstyrelsen: Arbetsuppgifter A-Ö1177.se: Avföringsprov

Socialstyrelsen: Basala hygienrutiner