Lagar, föreskrifter och förordningar

Lagar, föreskrifter och förordningar som är relevanta vid delegering.

Separata grupper: Alla deltagare

        
 
URL:
Namn:
Tags:
Author first name:
Author surname:


Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)
- Källa: Sveriges Riksdag

Hälso- och sjukvårdslag HSL (2017:30)
- Källa: Socialstyrelsen

Lag om medicintekniska produkter (1993:584)
- Källa: Sveriges Riksdag