Beredningsformer och läkemedelsformer

Läkemedel finns i olika beredningsformer. Para ihop de olika sorterna med varandra.