Allmän genomgång om ISBAR.

Allmän genomgång om ISBAR.