Allmän genomgång benlindning

Allmän genomgång av ämnet.