Allmän genomgång temperaturmätning

Allmän genomgång av ämnet.