Kunskapstest ISBAR

ISBAR handlar om att på ett strukturerat sätt kommunicera inom hälso- och sjukvården.

Här får du svara på några frågor för att underlätta inlärningen. Det tar cirka 5 minuter att genomföra testet.