Förändrat hälsotillstånd

Lär dig vad ett förändrat hälsotillstånd betyder och vad det innebär för dig som personal inom hälso- och sjukvården.