Granska betyg

Klicka på länken admi_se_betyg.pdf för att visa filen.

Här finns en kort genomgång om hur du som Admin kan se betyg och kursförlopp för studenterna i din grupp.