Äldreomsorgens nationella värdegrund

Källa: Socialstyrelsen