Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? (Socialstyrelsen)

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.
Klicka på https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/ för att öppna resurs