Podd (Socialstyrelsen), Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården?

En podd om vilka uppgifter är lämpliga att växla mellan olika yrkesgrupper, när säger lagen stopp och när utgörs hindren av vanor och traditioner?