Tillgängliga kurser

Kunskapstester online

Kunskapstester online

Våra pupulära kunskapstester som du fritt kan använda utan inloggning på sidan!

Studiematerial Delegeringar

Studiematerial Delegeringar

Här hittar du allt studiematerial du behöver för att klara din delegering.

Delegering Grundkurs

Delegering Grundkurs

I den här kursen går vi igenom olika delar som är viktigt vid delegering som t.ex. ansvar, giltighet och utformning.

Delegering Förnyelse

Delegering Förnyelse

Förnyelse av delegering för dig som redan genomgått Delegering Grund med godkänt resultat.

Läkemedel Grund

Läkemedel Grund

I den här kursen går vi igenom Läkemedelsformer, Biverkningar, Läkemedelslistor, Ordinationer, Apodos/dosett m.m.

Läkemedel Förnyelse

Läkemedel Förnyelse

Förnyelse av läkemedelsdelegering för dig som redan genomgått Delegering Grund OCH Läkemedel Grund med godkänt resultat.

Diabetes Grundkurs

Diabetes Grundkurs

Teoretisk kurs i insulindelegering med genomgång av sjukdomen Diabetes typ 1 och 2.

Diabetes Förnyelse

Diabetes Förnyelse

Förnyelse av insulindelegering

Blodförtunnande läkemedel

Blodförtunnande läkemedel

Kurs med genomgång om hur man ger blodförtunnande läkemedel som Klexane.

Vårduppgifter

Vårduppgifter

Teoretisk kurs i benlindning, blodprovtagning, blodsockermätning, blodtrycksmätning, tempmätning, och munvård.

Sjukvårdssvenska

Sjukvårdssvenska

Kurs och övningar i vanliga uttryck och fraser på svenska inom sjukvården. 

Förkunskapskrav: engelska

Kunskapsprov

Kunskapsprov

Alla kunskapsproverna samlade under en och samma kurs.

Förberedelse inför delegering

Förberedelse inför delegering

Här kan du förbereda dig inför delegeringen inom olika områden: Delegering, Läkemedel, Basala hygienrutiner, ISBAR, Omvårdnad, Avvikelser, Ordinationshandlingar m.m.

Support

Support

Frågor & Svar på de vanligaste frågorna våra användare ställer. 


Webbplatsnyheter