Utbildningsmaterial
Kurs
Course rating:

5.0(2)

Välkommen till vårt undervisningsmaterial om delegering. Här kan du läsa på inför din delegering och förstå vad det innebär för dig inom hälso- och sjukvården. 

Vi har olika genomgångar, dialogkort att öva på och en annat matnyttigt.

[Öppen för alla]

Delegering grundutbildning
Kurs

Genomgång av följande moment:

Ger diplom.

[Öppen för alla]

Delegering Läkemedel
Kurs

Grundläggande kurs i läkemedels delegering.

Ger diplom.

[Öppen för alla]

Delegering Diabetes
Kurs

Grundläggande kurs i diabetesdelegering. 

Ger diplom.

[Öppen för alla]

Omvårdnadsåtgärder
Kurs
Course rating: 5.0(1)

Grund kurs i omvårdnadsåtgärder i samband med delegering.

Vi går igenom följande områden:

  • Blodprovstagning
  • Blodtrycksmätning
  • Kateter
  • Linda ben
  • Sondmatning
  • Stomivård
  • Sårvård
  • Tempmätning

[Öppen för alla]

Delegering Läkemedel (officiell)
Kurs
Course rating:

5.0(1)

Grundläggande kurs i läkemedels delegering.

Ger diplom.

Omdelegering Läkemedel (officiell)
Kurs
Course rating:

5.0(1)

Grundläggande kurs i läkemedels delegering.

Ger diplom.

Delegering Diabetes (officiell)
Kurs

Grundläggande kurs i diabetesdelegering. 

Ger diplom.

Omdelegering Diabetes (officiell)
Kurs

Grundläggande kurs i diabetesdelegering. 

Ger diplom.