Special | ALLA

Sida:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Nästa)
  ALLA

A

Fråga:

Aggressivitet eller nedstämdhet kan vara...

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Tecken på oro

Ä

Fråga:

Äldre multisjuka kan ha låg normal kroppstemperatur.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Rätt

A

Fråga:

Alla krämer ska förvaras i rumstemperatur.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Nej, det stämmer inte.

Fråga:

Alla mixturer ska förvaras i kylskåp.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Nej, det stämmer inte.

Fråga:

Används inhalator vid behandling av andningsbesvär?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Ja. Man inhalerar genom att andas in medicinen. Då hamnar den i lungorna och har sin verkan där.

Fråga:

Används ögondroppar vid högt tryck i ögat?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Ja. Högt tryck i ögat behandlas med ögondroppar men ögondroppar kan också användas vid andra besvär, som till exempel ögoninflammation.

Fråga:

Används vagitorier vid underlivsbesvär?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Ja. Både vagitorier och/eller salva kan användas vid underlivsbesvär.

Ä

Fråga:

Är Alvedon/Panodil ett lämpligt läkemedel vid feber och värk?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja. De är febernedsättande.

Fråga:

Är basal hygien tillräckligt för att förebygga infektioner?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Nej, basala hygienrutiner är en (viktig) del i det förebyggande arbetet men inte hela svaret.

Fråga:

Är buken och lårens utsida lämpliga injektionsställen?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja

Fråga:

Är det frivilligt att ta emot en delegering?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja, en av grundförutsättningarna för delegering är att den är frivillig.

Fråga:

Är det speciellt viktigt att vårdtagaren får sin tablett Waran?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja. Waran är blodförtunnande och minskar risken för troppar i blodkärlen.

Fråga:

Är det viktigt att dokumentera indikation till kateterbehandling?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja, för att kunna utvärdera behov av fortsatt behandling

Fråga:

Är det viktigt att du ger rätt person rätt läkemedel vid rätt tid och på rätt sätt?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja. Du ska ju inte ge medicinen till fel person, på fel tid (Morgon istället för kvällen) och inte i rumpan istället för i munnen. (tvärtom HAR hänt...)

Fråga:

Är det viktigt att följa basala hygienrutiner vid hantering av sond?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja (förstås leende

Fråga:

Är det viktigt att vårdtagare med måltidsinjektion får mat i anslutning till injektionen?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja, de är snabbverkande och då måste man ha lite mat i sig.

Fråga:

Är det viktigt att vårdtagaren andas ut ordentligt innan inhalation av ett inhalationsläkemedel?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja. På så sätt kan hen dra in läkemedlet mer effektivt.

Fråga:

Är du hälso- och sjukvårdspersonal då du utför en arbetsuppgift du fått genom delegering?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja

Fråga:

Är du skyldig att anmäla förväxlingar och felbehandlingar men även missförhållanden inom vården?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja

Fråga:

Är du skyldig att se till att vårdtagaren svalt sina läkemedel?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Japp. Du kan inte bara lämna medicinen på bordet och gå. Men som allt annat så beror det på vårdtagaren förstås. Känner ni varandra och du vet att du kan lita på patienten så är det så man brukar göra. Annars trampar du på deras egenbestämmande vilket är ett större fel om du frågar mig.

Fråga:

Är du skyldig att signera efter att ha gett läkemedel?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja. Då kan de som kommer efter dig se att det blivit givet som det ska. Och man undviker att ge dubbla doser. Kom ihåg: ej signerat = ej givet (även om det ÄR givet). Ja, jag vet.... Fråga din sjuksköterska om du har fler frågor om det....

Fråga:

Är en delegering alltid tidsbegränsad?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja, behöver förnyas varje år eller oftare.

Fråga:

Är en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att delegera en arbetsuppgift?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Nej, det är upp till sjuksköterskan vem man delegerar till.

Fråga:

Är Furix vätskedrivande?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Japp, det är därför man i de allra flesta fall sätter in sådana läkemedel på morgonen. Ges de på kvällen så får patienten springa ofta på toan under natten med ökad risk för fallskada.

Fråga:

Är hela proteser idag...

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ovanliga

Fråga:

Är injektion Innohep ett blodförtunnande läkemedel?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja

Fråga:

Är Microlax ett läkemedel som används vid förstoppning?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja och det är viktigt att man ger hela dosen och att man inte orsakar smärta vid införande.

Fråga:

Är mixturer flytande läkemedel som intas genom munnen?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja. Mixtur är en lösning med läkemedel som ska sväljas.

Fråga:

Är ökad törst och stora urinmängder tecken på lågt blodsocker?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Nej, det är tecken på högt blodsocker

Fråga:

Är stolpiller och suppositorier samma sak?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Japp

Fråga:

Är syrgas ett läkemedel?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja

Fråga:

Är vårdtagaren blek och kallsvettig vid ”känning”?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja, bland annat.

Fråga:

Är Waran ett blodförtunnande läkemedel?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:51)
Svar:
Ja. Men det finns andra också men de är inte lika "starka" som waran: Trombyl, Eliquiz, m.m.

A

Fråga:

Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
ja

Fråga:

Arbetsmiljöverket föreskriver att skyddsutrustning mot luftburen smitta skall användas vid vård av patient med smittsam lungtuberkulos. Vilket skydd skall användas?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Andningsskydd FFP3

Fråga:

Avlägsnar man hel- eller delprotes vid munrengöring?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Ja, om vårdtagaren gapar

B

Fråga:

Behöver blodtrycksmanschetten funktionskontrolleras?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Ja, 1 gång per år testas manschetter för att säkerställa att de ger rättvisande resultat.

Fråga:

Behöver du sprita händerna innan du tar på handskar?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Ja, händerna ska vara rena när jag tar handskar ur förpackningen så att inte nästa person får ett par som är förorenade.

Fråga:

Beslut om ändrade delegeringar och om återkallelser av delegeringsbeslut skall dokumenteras.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Källa: SOSFS 1997:14

Fråga:

Bör kapslar sväljas hela?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Ja. Kapslar skyddar medicinen från magsyran och utsöndrar den verksamma substansen i tarmen istället.

Fråga:

Bör Nitroglycerin placeras under tungan?

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Ja. I tablettform ska tabletten smälta i munnen och den bästa platsen för det är under tunga. Nitrodlycerin finns även som spray och många patienter sprayar bara in i munnen, men om du ska ge det så försök att få det under tungan också. Det minskar risken att medicinen sköljs bort av saliv.

D

Fråga:

Dagliga rutiner vid PEG-nutrion.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
- Inspektera huden runt om - Rengör 1 gång per dag och torka torrt - Vrid slangen ½ varv per dag - Spola dagligen slangen med 20-50 ml ljummet vatten (OBS: rutinen kan se annorlunda ut på din arbetsplats)

Fråga:

Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Ja

Fråga:

Delegering är inte avsett att användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Källa: SOSFS 1997:14

Fråga:

Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Rätt

Fråga:

Delegering får endast användas om det är patientsäkert.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Korrekt

Fråga:

Delegering får inte göras i ambulanssjukvård.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Källa: Socialstyrelsen

Fråga:

Delegeringsbeslutet upphör att gälla då uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Källa: SOSFS 1997:14

Fråga:

Den arbetsuppgift som skall delegeras skall vara klart definierad.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Källa: SOSFS 1997:14

Fråga:

Den du vårdar brukar svälja sina tabletter hela. Idag har han svårt att svälja tabletterna. Du kan därför dela tabletterna utan att först kontakta sjuksköterskan.

(Senast redigerad: söndag, 2 juni 2024, 06:44)
Svar:
Nej, det stämmer inte.


Sida:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Nästa)
  ALLA